Onze vrijwilligers krijgen géén vergoeding en doen alles voor de ‘zaak’, daarnaast proberen we de overheadkosten en logistieke kosten zo laag mogelijk te houden, daarin wordt ook bijgedragen door KOLO. Jaarlijks doen wij de zogenaamde ANBI publicatie waar e.e.a. vermeldt staat.