+23
€570 drones
 
 
Update Februari 24 A lot in the news, Russians all over the world watching how they can destroy things #ruZZians #gohome Do you want this #poster? (17x23") Send name/address to *POSTER* and deposit (possibly) a small amount for the costs via donate and state POSTER.
Update November 14 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 6 drones to Lviv. But now we also brought a old (1985) Suzuki SJ-413 and again 11 generators. 10 petrol and a 130 kg diesel generator. The diesel generator was a bit heavy, that's why it is not on the generator 'pyramid' video on social media, made by our partne KOLO!
Update Oktober 23 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 12 drones to Lviv. But more importantly, we also brought a caravan and 12 small 2Kw generators, 43 kg each, to supply elektricity in regions that are now cut off from power.
Update September 28 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 45 drones and Tourniquets and Chest seals to Lviv. On the way in Poland the van broke down and it took a very long time to get some help. In the end we went with the van on a trailer to Ukraine. For the first time we also brought DJI Air 2S and DJI Mini 3 drones.
Update Juli 19 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 51 drones and tablets and Tourniquets and SAM packs to Lviv, it was a beautiful journey but a sad occasion. Included were 10 large drones (7x Autel EVO2 v2 + 3 DJI Mavic 3). The tablets will be used to connect to the drone controllers so that the pilots will have a wider view!
Major change of our mission June 26: After delivering a lot of DJI Mini 2's drones to Ukraine, it is now, after evaluating with our Ukrainian partners, time for a change. We are now aiming for drones that can fly higher because of a better zoom range. This makes them less sensitive to electronic disturbance by the aggressor. These drones cost about € 2,500 each including accessories. So if you now donate € 500 it will be for a fifth drone!

Update June 7 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 86 drones to Lviv, the car was full to the brim. The drones go to various recipients, which were very gratefully Army officer Anatolii who will deliver seven drones and the Toyota Landcruiser to the front. Now Eyes on Ukrain will go back to the Netherlands by train and prepare for the next four-wheel drive, which we will hopefully be able to deliver soon, filled with drones and Med kits.

Update June 1 We are leaving for Ukraine again, with 86 drones in a Toyota fourwheeldrive, also donated. But you can still donate, there will be a next ride.

Update April 26 We have delivered another 57 drones to Ukraine, so now a total of 346 eyes in the Ukranian sky. This time in addition to 32 DJIs ...Read more.

Update April 6 We have delivered drones to Ukraine again, prepared drones, 101 to be exact. And everything else we were offered has also been delivered, from hundreds of power banks to the 4x4 we left behind.
We gladly continue after this ride, so donations (financial or material) are very welcome! If you have a proposal, we like to hear from you: info@eyesonukraine.eu

Update March 15 We were able to deliver the first shipment of 188 drones to Ukraine: read here. The demand for drones is huge, requests are pouring in through a network of local journalists. So we want to drive again soon.

Our Mission: Eyes on Ukraine is striving to get as many drones as possible in the air over the places in Ukraine where fighting is going on, so the truth will not perish in this war. If people are able to film on the spot with drones we can all see what is happening. As a result, it will become much more difficult to deny attacks on civilian targets or the use of cluster bombs.

Why drones? Even now, we see videos everywhere of citizens filming with their smartphones, which is difficult and dangerous. When filming with a phone you need to be close by, in which case you can be seen and shot at. A drone is remotely controlled and the operator can be hidden, which is much safer. An aerial shot also provides an overview of the situation as well as of the details. The drones are asked for by the Ukrainians.

Won't the drones get shot out of the air? [Edit June 26th 2022: because of sensitivity for electronic disturbance, we don't use DJI Mini 2 anymore] The drones that we use (DJI Mini 2 or similar) still produce a sharp image at a height of 80 meters, so they are not easily shot out of the sky, they are hardly visible at that height. And will they still try to shoot them down, there will be fewer bullets for other targets. They are lightweight drones and therefore only suitable for filming and not, for example, as a weapon.

How much drones do you want? We will drive back and forth as often as needed, until there are no more drones to buy, or when the Ukrainians indicate that their demand is met. In that case, the remaining amount will be spend on tourniquets for soldiers (to stop the bleeding in case of a gunshot wound).


How does the financing work? Eyes on Ukraine is a foundation (Chamber of Commerce 85834122, ANBI !! 863759750. ). All costs for organization and transport are borne by the sponsor company and volunteers. Drones will be bought with every euro we collect.
The ANBI policy plan and publication can be found here. (ANBI=Public Benefit Institutional Institution)

Donate? Click here and choose your option of payment. Every amount is very welcome. The cost of one drone is (with SD-cards and car charger) about 2,500 euro now (was 570, was 550).
In rare cases we can accept used drones in good condition. Write to stating the drone and its condition.

Questions or advice? See 'frequent questions', or mail info@eyesonukraine.eu or meet us on Facebook, Instagram, LinkedIn or Twitter.

Update 24 februari Veel in het nieuws, Russen die overal op de wereld kijken hoe ze dingen kapot kunnen maken #ruZZians #gohome Wil jij deze #poster? (42x60cm) Stuur naam/adres naar *POSTER* en stort (evt.) een klein bedrag voor de kosten via doneer en meld POSTER.
Update 14 november Dit weekend heeft Eyes on Ukraine opnieuw 6 drones naar Lviv gebracht. Maar nu hadden we ook een oude (1985) Suzuki SJ-413 en weer 11 generatoren meegenomen. 10 benzine en een 130 kg diesel generator. De dieselgenerator was wat zwaar, daarom staat hij niet op de generator 'piramide' video op social media, gemaakt door onze partner KOLO!
Update 23 oktober Dit weekend heeft Eyes on Ukraine opnieuw 12 drones naar Lviv gebracht. Maar belangrijker is dat we ookeen caravan en 12 kleine 2Kw generatoren van elk 43 kg hebben meegenomen om elektriciteit te leveren in regio's die nu zijn afgesloten van de stroomvoorziening.
Update 28 september Dit weekend heeft Eyes on Ukraine weer 45 drones en Tourniquets en Chest seals naar Lviv gebracht. Onderweg in Polen ging het busje kapot en het duurde erg lang om hulp te krijgen. Uiteindelijk zijn we met het busje op een aanhanger naar Oekraïne gegaan. Voor het eerst brachten we ook DJI Air 2S en DJI Mini 3 drones.
Update 19 juli Dit weekend heeft Eyes on Ukraine opnieuw 51 drones en tablets, Tourniquets en SAM-packs naar Lviv gebracht, het was een mooie reis maar een trieste gelegenheid. Inbegrepen waren 10 grote drones (7x Autel EVO2 v2 + 3 DJI Mavic 3). De tablets zullen worden gebruikt om verbinding te maken met de drone-controllers, zodat de piloten een breder zicht hebben!
Belangrijke verandering van onze missie 26 juni: Na het afleveren van veel DJI Mini 2 drones naar Oekraïne, is het na een evaluatie met onze Oekraïense partners, tijd voor verandering. We gaan nu voor drones die vanwege een beter zoombereik op grotere hoogte kunnen vliegen. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor elektronische verstoring door de agressor. Dit soort drones kosten ongeveer € 2.500 per stuk inclusief accessoires. Dus als je nu €500 doneert, is dat voor een vijfde drone!

Update 7 juni Eyes on Ukraine heeft weer 86 drones naar Lviv gebracht, de wagen zat tot de nok vol. Het gaat naar diverse ontvangers, een deel werd bijvoorbeeld zeer dankbaar ontvangen door legerofficier Anatolli (links) die zeven drones en de Toyota Landcruiser meeneemt naar het front. En wij gaan met de trein terug naar Nederland en op zoek naar een volgende fourwheeldrive, die we er hopelijk binnenkort weer heen kunnen rijden, gevuld met drones en zaken die we aangeboden krijgen, zoals Med-kits.

Update 1 juni We vertrekken weer naar Lviv, met 86 drones in een Toyota fourwheeldrive, die ook daar blijft. Maar doneren kan nog steeds, er komt weer een volgende rit.

Update 26 april We hebben weer 57 drones afgeleverd in Oekraïne, maakt een totaal van nu 346 ogen in de Oekraïense lucht. Dit keer ... Lees verder.

Update 6 april We hebben weer drones afgeleverd in Oekraïne, geprepareerde drones, 101 om precies te zijn. En ook alles wat we verder aangeboden hebben gekregen is afgeleverd, van honderden powerbanks tot de 4x4 die we daar achterlieten. Ook na deze rit gaan we graag weer door, dus donaties zijn zeer welkom, ook in natura. Heeft u een voorstel, dan horen we dat graag: info@eyesonukraine.eu

Update 15 maart We hebben de eerste lading van 188 drones af kunnen leveren in Oekraïne: lees hier. De vraag naar drones is enorm, via een netwerk van lokale journalisten stromen de verzoeken binnen. Dus we hopen snel weer te rijden.

Onze Missie: Eyes on Ukraine wil zoveel mogelijk drones in de lucht krijgen boven de plaatsen in Oekraïne waar wordt gevochten. Zodat in deze oorlog de waarheid niet sneuvelt. Als mensen ter plekke met drones kunnen filmen, kijken we allemaal mee. Dan wordt het veel moeilijker om aanvallen op burgerdoelen of gebruik van clustermunitie te ontkennen.

Waarom drones? Ook nu al krijgen we overal video’s te zien van burgers die met hun telefoon opnames maken. Dit is lastig en gevaarlijk. Met een telefoon moet je dicht in de buurt zijn, dus kun je gezien en beschoten worden. Een drone bestuur je op afstand en eventueel verborgen. Dat is dus veel veiliger. Ook geeft een opname vanuit de lucht zowel een overzicht van de situatie als de details. Er wordt door de Oekraïners om gevraagd.

Worden de drones niet uit de lucht geschoten? [Edit 26 juni 2022: vanwege gevoeligheid voor elektronische verstoring, gebruiken we de DJI Mini 2 niet meer] De drones die we gebruiken (DJI Mini 2 of soortgelijk) maken op 80 meter hoogte nog scherp beeld, dus ze zijn niet makkelijk uit de lucht te schieten, ze zijn op die hoogte nauwelijks te zien. En wordt het toch geprobeerd ze uit de lucht te schieten, dan scheelt dat weer kogels voor andere doelen. Het zijn lichtgewicht drones, dus alleen maar geschikt om mee te filmen en niet bijvoorbeeld als wapen.

Hoeveel drones willen jullie hebben? We rijden zo vaak als nodig, tot er geen drones meer te koop zijn, of de Oekraïners aangeven er niet meer nodig te hebben. En dan besteden we ons restbedrag aan tourniquets voor soldaten (om bij een schotwond het bloeden te stoppen).


Hoe werkt de financiering? Eyes on Ukraine is een stichting (KVK 85834122, ANBI !! 863759750. ). Alle kosten voor organisatie en transport worden gedragen door het sponsor bedrijf en vrijwilligers. Dus met elke euro die u stort worden drones gekocht.
Het ANBI beleidsplan en publicatie vindt u hier.

Doneren? Klik hier en kies uw voorkeur van betaling. Elk bedrag is zeer welkom. De drones kosten (inclusief SD-kaartjes en auto-lader) nu ongeveer 2.500 euro (was 570, was 550).
In zeldzame gevallen kunnen we tweedehands drones in goede staat accepteren. Schrijf hiervoor naar met vermelding van de drone en zijn toestand.

Vragen of tips? Zie 'veelgestelde vragen', of mail info@eyesonukraine.eu of kom langs op Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter.

 
 


Update November 14 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 6 drones to Lviv. But now we also brought a old (1985) Suzuki SJ-413 and again 11 generators. 10 petrol and a 130 kg diesel generator. The diesel generator was a bit heavy, that's why it is not on the generator 'pyramid' video on social media, made by our partne KOLO!

Update Oktober 23 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 12 drones to Lviv. But more importantly, we also brought a caravan and 12 small 2KW generators, 43 kg each, to supply elektricity in regions that are now cut off from power.

Update September 28 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 45 drones and Tourniquets and Chest seals to Lviv. On the way in Poland the van broke down and it took a very long time to get some help. In the end we went with the van on a trailer to Ukraine. For the first time we also brought DJI Air 2Sand DJI Mini 3 drones.

Update Juli 19 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 51 drones and tablets and Tourniquets and SAM packs to Lviv, it was a beautiful journey but a sad occasion. Included were 10 large drones (7x Autel EVO2 v2 + 3 DJI Mavic 3). The tablets will be used to connect to the drone controllers so that the pilots will have a wider view!

Major change of our mission June 26: After delivering a lot of DJI Mini 2's drones to Ukraine, it is now, after evaluating with our Ukrainian partners, time for a change. We are now aiming for drones that can fly higher because of a better zoom range. This makes them less sensitive to electronic disturbance by the aggressor. These drones cost about € 2,500 each including accessories. So if you now donate € 500 it will be for a fifth drone!

Update June 7 This weekend Eyes on Ukraine has again brought 86 drones to Lviv, the car was full to the brim. The drones go to various recipients, which were very gratefully Army officer Anatolii who will deliver seven drones and the Toyota Landcruiser to the front. Now Eyes on Ukrain will go back to the Netherlands by train and prepare for the next four-wheel drive, which we will hopefully be able to deliver soon, filled with drones and Med kits.

Update June 1 We are leaving for Ukraine again, with 86 drones in a Toyota fourwheeldrive, also donated. But you can still donate, there will be a next ride.

Update April 26 We have delivered another 57 drones to Ukraine, so now a total of 346 eyes in the Ukranian sky. This time in addition to 32 DJIs also 25 Autels, a drone that is considerably more expensive, but can fly further and longer. We did this upgrade to Autel in collaboration with one sponsor, who made up for the difference in price.
And we've also got a lot of other things donated, like hundreds of tourniquets, for stopping bleeding. We also took a complete fleet of vehicles with us, two vans and three SUVs, which we left behind for the transport of food and wounded at the front. So we drove in convoy, which didn't make the border crossing any easier, but who needs easy. And back by train, we were allowed to board the free sleeping train of the Red Cross, from the Ukrainian border to Hanover, with bed and food and drink. Super organized, so thanks to the Red Cross. And many thanks to our fellow drivers Larisa Kijów, Jeroen Köller, Dmitry Bekirov, Ton de Boer and Alexander Kluchkovsky! And of course to all donors!
At the moment, in consultation with technicians in Ukraine and here, we are investigating whether we can make drones ourselves, by means of 3D printing/laser cutting. Then it is easier to make adjustments, such as an infrared camera or a stronger motor/battery for greater distances. So maybe next time we'll go with parts instead of whole drones. Anyway, we will be happy to ride again in two weeks, with your support, because donations are still the engine of the project!
And by the way: we receive many reports of use of the drones, for example our drones are monitoring the nuclear power plant.

Update April 6 We have delivered drones to Ukraine again, prepared drones, 101 to be exact. And everything else we were offered has also been delivered, from hundreds of power banks to the 4x4 we left behind.
We gladly continue after this ride, so donations (financial or material) are very welcome! If you have a proposal, we like to hear from you: info@eyesonukraine.eu

Update March 15 We were able to deliver the first shipment of 188 drones to Ukraine: read here. The demand for drones is huge, requests are pouring in through a network of local journalists. So we want to drive again soon.


Update 14 november Dit weekend heeft Eyes on Ukraine opnieuw 6 drones naar Lviv gebracht. Maar nu hadden we ook een oude (1985) Suzuki SJ-413 en weer 11 generatoren meegenomen. 10 benzine en een 130 kg diesel generator. De dieselgenerator was wat zwaar, daarom staat hij niet op de generator 'piramide' video op social media, gemaakt door onze partner KOLO!

Update 23 oktober Dit weekend heeft Eyes on Ukraine opnieuw 12 drones naar Lviv gebracht. Maar belangrijker is dat we ook een caravan en 12 kleine 2Kw generatoren van elk 43 kg hebben meegenomen om elektriciteit te leveren in regio's die nu zijn afgesloten van de stroomvoorziening.

Update 28 september Dit weekend heeft Eyes on Ukraine weer 45 drones en Tourniquets en Chest seals naar Lviv gebracht. Onderweg in Polen ging het busje kapot en het duurde erg lang om hulp te krijgen. Uiteindelijk zijn we met het busje op een aanhanger naar Oekraïne gegaan. Voor het eerst brachten we ook DJI Air 2Sand DJI Mini 3 drones.

Update 19 juli Dit weekend heeft Eyes on Ukraine opnieuw 51 drones en tablets, Tourniquets en SAM-packs naar Lviv gebracht, het was een mooie reis maar een trieste gelegenheid. Inbegrepen waren 10 grote drones (7x Autel EVO2 v2 + 3 DJI Mavic 3). De tablets zullen worden gebruikt om verbinding te maken met de drone-controllers, zodat de piloten een breder zicht hebben!

Belangrijke verandering van onze missie 26 juni: Na het afleveren van veel DJI Mini 2 drones naar Oekraïne, is het na een evaluatie met onze Oekraïense partners, tijd voor verandering. We gaan nu voor drones die vanwege een beter zoombereik op grotere hoogte kunnen vliegen. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor elektronische verstoring door de agressor. Dit soort drones kosten ongeveer € 2.500 per stuk inclusief accessoires. Dus als je nu €500 doneert, is dat voor een vijfde drone!

Update 7 juni Eyes on Ukraine heeft weer 86 drones naar Lviv gebracht, de wagen zat tot de nok vol. Het gaat naar diverse ontvangers, een deel werd bijvoorbeeld zeer dankbaar ontvangen door legerofficier Anatolli (links) die zeven drones en de Toyota Landcruiser meeneemt naar het front. En wij gaan met de trein terug naar Nederland en op zoek naar een volgende fourwheeldrive, die we er hopelijk binnenkort weer heen kunnen rijden, gevuld met drones en zaken die we aangeboden krijgen, zoals Med-kits.

Update 1 juni We vertrekken weer naar Lviv, met 86 drones in een Toyota fourwheeldrive, die ook daar blijft. Maar doneren kan nog steeds, er komt weer een volgende rit.

Update 26 april We hebben weer 57 drones afgeleverd in Oekraïne, maakt een totaal van nu 346 ogen in de Oekraïense lucht. Dit keer naast 32 DJIs ook 25 Autels, een drone die flink duurder is, maar verder en langer kan vliegen. Deze upgrade naar Autel hebben we gedaan in samenwerking met een sponsor, die het verschil in prijs heeft bijgelegd.
En we hebben ook veel andere zaken gedoneerd gekregen, zoals honderden tourniquets, voor het stoppen van bloedingen. Ook hebben we een compleet wagenpark meegenomen, twee busjes en drie SUV's, die we daar achter hebben gelaten voor vervoer van voeding en gewonden aan het front. We reden dus in konvooi, wat de grensovergang bepaald niet makkelijker maakte, maar who needs makkelijk. En terug met de trein, we mochten instappen in de gratis slaaptrein van het Rode Kruis, van de Oekraïnse grens tot Hannover, met bed en eten en drinken. Super geregeld, dus dank aan het Rode Kruis. En ook dank aan onze medechauffeurs Larisa Kijów, Jeroen Köller, Dmitry Bekirov, Ton de Boer en Alexander Kluchkovsky! En natuurlijk aan alle donateurs!
Momenteel zijn we, in overleg met technici in Oekraïne en hier, aan het onderzoeken of we zelf drones kunnen gaan maken, dmv 3D-printen/lasercutten. Dan kan er makkelijker een aanpassing worden gedaan, zoals een infraroodcamera of een sterkere motor/accu voor grotere afstanden. Dus misschien gaan we volgende keer met onderdelen rijden in plaats van met hele drones. Maar hoe dan ook rijden we graag over twee weken weer, met uw steun, want donaties zijn nog altijd de motor van het project!
Overigens: we krijgen veel berichten van gebruik van de drones, bijvoorbeeld rond de kerncentrale wordt gesurveilleerd met onze drones.

Update 6 april We hebben weer drones afgeleverd in Oekraïne, geprepareerde drones, 101 om precies te zijn. En ook alles wat we verder aangeboden hebben gekregen is afgeleverd, van honderden powerbanks tot de 4x4 die we daar achterlieten. Ook na deze rit gaan we graag weer door, dus donaties zijn zeer welkom, ook in natura. Heeft u een voorstel, dan horen we dat graag: info@eyesonukraine.eu

Update 15 maart We hebben de eerste lading van 188 drones af kunnen leveren in Oekraïne: lees hier. De vraag naar drones is enorm, via een netwerk van lokale journalisten stromen de verzoeken binnen. Dus we hopen snel weer te rijden.